NetworkYou

Laten we de wederzijdse hulp mobiliseren
onder werkzoekenden!

Een dienst die uw werkzoekenden uitnodigt om elkaar te ondersteunen, hun projecten, ideeën en motivaties te delen.

NetworkYou is een dienst ontwikkeld door Backstage.Network die het mogelijk maakt voor uw publiek om kleine groepen te integreren waarmee ze kunnen uitwisselen over hun projecten, elkaar kunnen voeden, elkaar kunnen adviseren en hun motivatie kunnen ondersteunen.

Samen het hoofd bieden aan de arbeidsmarkt

Het is bekend dat een periode van werkloosheid een moeilijke fase is waarin het individu snel wordt ondergedompeld in eenzaamheid, twijfels over zijn vaardigheden, depressie. De arbeidsmarkt is op zich een terrein dat wordt ondermijnd door de concurrentie tussen individuen, die niet spontaan uitnodigt tot solidariteit en welwillendheid.

En toch weten we ook dat wanneer werkzoekenden de kans krijgen om een collectieve ervaring op te doen in een SI-programma in het bijzonder, energie, motivatie, de wens om vooruit te komen en het gevoel dat het kan, onmiddellijk terugkomen.

Waarom blijf je dan niet in een groep? Dit is onze uitdaging: werkzoekenden die een positieve ervaring hebben met een groep de mogelijkheid bieden om contact te houden door gebruik te maken van een virtuele ruimte voor communicatie, het delen van documenten en dagboeken.

Deze ruimte wordt beheerd door de groep zelf, met of zonder uw hulp en aanwezigheid. Maar u kunt ook een grotere gemeenschap creëren rond uw project, en zelf de activiteit van uw groepen beheren, nieuwe leden uitnodigen, informatie verspreiden, aanbiedingen en adviezen delen…

Indien u dat wenst, kunt u ook een beroep doen op de begeleiders van het Cosearching-programma (gefinancierd door Actiris) om de autonomie van uw groepen te initiëren en hen op te leiden in de instrumenten van de collectieve intelligentie.

U bent geïnteresseerd, u wilt een demo? Neem contact met ons op!