Aanmelden voor het programma

NetworkYou

Een digitale ruimte gewijd aan uw zelfhulpgroepen

Creëer of neem deel aan een zelfhulpgroep om u te ondersteunen in uw projecten!

Bent u een werkzoekende en denkt u dat het misschien motiverender is om samen te werken? Waarom niet een team vormen op ons platform waar iedereen elkaar ondersteunt en voedt?!
Uw groep zal gratis gebruik kunnen maken van alle communicatiemiddelen op ons sociale netwerk om in contact te blijven, zijn middelen te delen en zijn activiteiten te organiseren.

Wilt u zich aansluiten bij een groep werkzoekenden? De begeleiders van het Cosearching programma trainen u in de tools van collectieve intelligentie om uw groep te creëren, uw vergaderingen te organiseren en elkaar te helpen bij het zoeken naar een baan.

Burenhulp

Geven en
ontvangen

Ondersteuning

Mijn behoeftes beluisterd

Motivatie

Mijn isolement gebroken

Ritme

Mijn ritme heropgevoed

Netwerk

Mijn netwerk ontwikkelde

Project

Mijn project geactiveerd

Ze hebben zich aangesloten bij de Community: ontdek hun inspirerende getuigenissen!