Onze partners

Samenwerking in het hart van onze projecten

Laten we de onderzoekers met elkaar in contact brengen van de Brusselse banen naar hun toekomst beroepsmatig!

Dankzij de steun van onze subsidiërende krachten!

Dankzij het vertrouwen van onze bevoorrechte partners

NicetoNEETyou is een project ontwikkeld door Backstage.Network vzw in samenwerking met SIEP Brussel

Het SIEP is een belangrijke speler in de begeleiding van jongeren in Brussel. De Service d’Information sur les Études et les Professions de Bruxelles biedt informatie over studies en beroepen, maar ook begeleiding: individuele gesprekken, permanentie, collectieve activiteiten, beurzen en publicaties. De diensten zijn gericht op leerlingen, studenten, scholen en verenigingen.

Zij steunen ons bij de uitvoering van NicetoNEETyou

MentorYou is een project van de vzw Pour la Solidarité in samenwerking met Backstage.Network

Pour la Solidarité is een Europese “think & do”-tank die studies, projecten en evenementen ter bevordering van een solidair en duurzaam Europa uitvoert en coördineert: het resultaat van een evenwicht tussen sociale rechtvaardigheid en economische ontwikkeling. PLS werkt samen met het maatschappelijk middenveld, de overheid en het bedrijfsleven om het Europees sociaal model te bevorderen.